השחזת כלים ושיפור דרכים למציאת עבודה זה כל מה שנדרש לעפר כדי למצוא עבודה ראויה:

נירית,
בפגישה איתך הבנתי כיצד ניתן לשפר בצורה משמעותית את קורות חיי, איך להציג את עצמי נכון יותר בעזרת "נאום מעלית" ואיך להשתמש טוב יותר בקשרים שלי.
כל אלה עזרו לי לייצר תהליך של חיפוש עבודה אפקטיבי יותר ולמצוא עבודה ראויה.
עפר שפרוני